marți, 15 decembrie 2015

Comunicat de presa - Finalizare proiectInvesteşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
                         Proiect cofinantat prin Program Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
                         AXA PRIORITARĂ 5 Promovarea măsurilor active de ocupare 
                         Domeniul major de intervenţie 5.1. Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare 
                         Denumire proiect: Recalificarea – o şansă pentru viitor în fostele zone industrializate
                         Numărul de identificare al contractului: POSDRU/183/5.1/S/153069


                                                                     Comunicat de presă – Finalizare proiect


   

Asociația Justiţie până la Capăt, în calitate de beneficiar, împreuna cu C&C Grup S.R.L. și FORMATEXAGON S.R.L, în calitate de parteneri, anunţă încheierea proiectului „Recalificarea – o șansă pentru viitor în fostele zone industrializate”. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European în cadrul Programului Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniul major de intervenţie 5.1 - Dezvoltarea și implementarea măsurilor active de ocupare.
Valoarea totală a proiectului este de 6.112.890,00 lei, iar finanţarea nerambursabilă este de 5.990.632,20 lei.
Proiectul, realizat în perioada martie – decembrie 2015, şi-a atins indicatorii şi obiectivul general, de creştere a ratei de ocupare în regiunile Sud-Muntenia și Sud-Vest Oltenia și facilitare a accesului pe piața muncii a şomerilor, cu accent pe şomerii de lungă durată și a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din fostele zone industrializate ale celor două regiuni.
Prin cursurile de formare profesională s-a realizat recalificarea a 462 de persoane, constituind grupul ţintă din judeţele Argeş şi Vâlcea în domeniile: operator introducere, validare și prelucrare date, administrator imobile, îngrijitor bolnavi la domiciliu, comerciant vânzător mărfuri alimentar, lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, electrician construcții, tâmplar universal, tricoter - confecționer.
Mai multe informații referitoare la finalizarea proiectului se pot obține de la :

Asociația Justiție până la Capăt
Piteşti, Hotel Muntenia, Sala Mare, mezanin. Jud. Argeş

Email: ong.justitiepanalacapat@yahoo.com